Оберіть курс
Побудова системи управління безпекою дорожнього руху в Компанії відповідно до міжнародного стандарту ISO 39001
Тривалість: 16 годин
Корпоративно
Формат: офлайн
Вартість: 10000₴ (без ПДВ)
Тренінг навчає впровадженню методів щодо зменшення та у майбутньому запобігання смертельних ризиків та значних травм, пов'язаних із дорожньо-транспортними аваріями. Отримані знання дозволяють оцінити ризики, які впливають на виробничу діяльність Компанії та завчасно запобігти або зменшити небажаних наслідків, підвищити конкурентоспроможність та продуктивність роботи. Методика вже підтвердила свою ефективність в Україні та поза її межами.
Тренер
Микола Горбаха
· Експерт в сфері безпеки на транспорті, кандидат технічних наук (Ph.D);
· 9 років науково-дослідної роботи в галузі автомобільного транспорту, в тому числі в сфері БДР;
· 9 років викладацького досвіду (доцент Національного транспортного університету);
· Більше 10 років практичного досвіду розслідування резонансних ДТП на автомобільному транспорті загального користування в Україні (освіта - судовий експерт-автотехнік, автотоварознавець);
· Більше 5 років роботи в органах державної влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики в сфері безпеки на транспорті;
· Більше 5 років роботи в законодавчому органі державної влади України, за напрямом безпека на транспорті;
· Участь у 3-х міжнародних проектах TWINNING з питань підвищення безпеки комерційних перевезень в Україні, в тому числі з питань впровадження міжнародного стандарту ISO 39001 в Україні.
Мета
Вироблення практичних навичок, необхідних для розробки та впровадження Системи управління безпекою дорожнього руху на підприємстві відповідно до національних і міжнародних специфікацій та вимог ISO 39001 (ДСТУ ISO 39001:2015), проведення аналізу типових труднощів і проблем, що виникають у цьому процесі, а також ознайомлення з Міжнародним досвідом у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема, маловитратними, швидкореалізуємими профілактичними заходами. Отримання знань необхідних для ідентифікації небезпек, оцінки величини ризику та прогнозованих наслідків.
Стан справ із забезпеченням безпеки дорожнього руху на державному і галузевому рівнях в Україні;
Вимоги до Системи управління безпеки дорожнього руху на підприємстві;
Законодавчі та нормативні ініціативи у сфері безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті;
Учасники дізнаються про:
Роль Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на сферу транспорту, в тому числі:
- Вимоги допуску до ринку автомобільних перевезень, згідно з Регламентом (ЄС) 1071/2009, яким встановлюються вимоги до перевізника в частині бездоганної репутації автомобільного перевізника, задовільного фінансового стану автомобільного перевізника, компетенції персоналу.

- Страхування професійної відповідальності перевізника з метою підтвердження фінансового стану автомобільного перевізника.

- Вимоги до персоналу - вимоги до системи підтвердження професійної компетенції водіїв і менеджерів автопідприємств, згідно з Директивою ЄС 2003/59 та Регламентом 1071.

- Періодична перевірка технічної придатності в експлуатації транспортних засобів відповідно до Директиви ЄС 2014/45.

- Технічний (придорожній) контроль на дорозі, згідно з Директивою ЄС 2014/47.

- Запровадження нової системи державного нагляду (контролю) за діяльністю автомобільних перевізників.
Учасники отримають спеціальні знання щодо розробки та впровадження системи управління безпекою дорожнього руху в Компанії відповідно до ISO 39001, а також практичні кейси успішних Компаній в цій сфері.

Слухачі лекції
Цей курс буде корисним керівникам Компаній, які експлуатують автомобільні транспортні засоби або співпрацюють з перевізниками, керівникам та фахівцям структурних підрозділів, які відповідають за забезпечення автомобільних перевезень в Компанії, фахівцям у сфері безпеки дорожнього руху, внутрішнім аудиторам із систем менеджменту Компаній, членам робочих груп з розробки Систем менеджменту, в тому числі ISO 39001
Програма
І день 03 квітня 2021 року
Стан аварійності в Україні

Основні чинники ризику ДТП

Еволюція процесу забезпечення безпеки

(технічна ера, ера людських факторів, організаційна ера)

Концепція системи управління БДР

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та основні зобов'язання в частині автомобільного транспорту. Законодавчі та нормативні ініціативи у сфері безпеки дорожнього руху на автомобільному транспорті

Основні нормативно-правові акти, які забезпечують функціонування системи управління БДР на автомобільному транспорті.

Основні напрямки реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року

Основні вимоги ДСТУ ISO 39001:2015

Поняття культури управління безпекою дорожнього руху

(«колективне програмування свідомості»)

План впровадження системи управління безпекою дорожнього руху в Компанії

Методології виявлення (ідентифікації) факторів небезпек

Етапи впровадження системи управління безпекою дорожнього руху.

Політика Компанії в сфері БДР

Лідерство

Планування (Система сповіщень про фактори небезпек та події, які пов'язані з безпекою дорожнього руху)
ІІ день 04 квітня 2021 року
Розслідування дорожньо-транспортних пригод (ДТП):

Судове, технічне та службове розслідування дорожньо-транспортних пригод

Розробка процедур службового розслідування ДТП за участю транспорту Компанії

Інноваційні технології в управлінні корпоративним транспортом

Визначення професійної надійності водіїв з метою формування або коректування планів заходів, направлених на зменшення ризику потрапляння водіїв в ДТП.

Внутрішній аудит

Критичне аналізування з боку керівництва

Показники ефективності безпеки (SPIs - Safety Performance Indicators).

Практичні кейси діяльності служби БДР в Компанії відповідно до законодавства України
Контакти
м.Київ,
вул. Борисоглібська 16а